Inventering av barnvagnsskåp

Styrelsen arbetar med att uppdatera hanteringen av barnvagnskåpen i entréerna. Det finns inte lika många skåp som det finns lägenheter, och föreningen måste få en överblick över vilka medlemmar som förfogar över skåp.Därför påbörjas en inventering där samtliga medlemmar får svara på frågan om de har tillgång till ett skåp. Syftet är att få ett fungerande kösystem.

Medlemmar som innehar barnvagnsskåp ombedes lämna en in en lapp med lägenhetsnummer och barnvagnsskåpsnummer till Kjell innan den 31a Maj.