Containers + sophantering

Mellan  den 17-20 oktober kommer det att finnas containers i området. Kom ihåg att det enbart är tillåtet att slänga grovavfall i dessa. Till grovavfall räknas bl.a. trasiga möbler, gamla cyklar, stora leksaker, trädgårdsavfall och julgranar.

Följande typer av avfall får EJ slängas i containern: farligt avfall, elektronik, vitvaror och bildäck.

Denna gång kommer vi även att beställa hem så kallade ”elektronikburar” i vilka vi kan slänga småelektronik. Observera att kyl, frys, batterier, lampor och lysrör räknas till farligt avfall och får inte slängas i dessa burar. Burarna kommer att placeras vid panncentralens stora port och kommer att vara tillgängliga den 18 och 19 oktober mellan klockan 15-17. Burarna bemannas av styrelsen för att förhindra otillåten dumpning eller stöld.

Övrigt avfall kan lämnas till någon av Göteborg återvinningscentraler (ÅVC). För att komma in på återvinningscentralen behöver ditt hushåll ett ÅVC-kort. Med ÅVC-kortet får du som är folkbokförd i Göteborg sex fria besök per år på återvinningscentralerna. Alla hushåll har rätt till ÅVC-kort – ett per hushåll. Mer information om kortet och hur det kvitteras ut finns att läsa på www.goteborg.se – sök efter ÅVC-kort.

Farligt avfall lämnas med fördel till Farligt avfall-bilen, för körschema klicka här.