Garantibesiktningsåtgärder etapp 3

Detta gäller er som skriftligt lämnat in en felanmälan enligt tidigare uppmaning från styrelsen samt berett föreningen möjlighet att utföra  garantibesiktningen den 12 augusti 2014.

Under v. 37 (8/9-12/9 2014) kommer Tornstaden att på lämpligt sätt ta kontakt med alla medlemmar som fått/kommer få tillbaka ett protokoll med punkter som bedömts möjliga att åtgärda.

Tornstaden kommer överens med er om lämpliga dagar då de behöver komma in för att kunna utföra aktuella åtgärdsarbeten.

Tornstaden har för avsikt att börja åtgärda felen under v. 39 (22/9-26/9 2014).

Vi uppmanar alla berörda medlemmar att låta Tornstaden få komma in i er lägenhet, glöm ej att lämna överlåset olåst under den tid då Tornstaden behöver tillträde.

Vid frågor kontakta styrelsen – Peter, tel. 031-7124924  (alternativt Simon, tel. 031-7124920).

Vänligen
Styrelsen BRF Måsängen

Dosering av tvättmedel

Dosera rätt. I Göteborg har vi mjukt vatten, dosera därför efter den minsta mängden som anges på förpackningen. Tvätten blir inte renare om du tar mer tvättmedel, det kostar bara mer och smutsar ner vattenmiljön i onödan.

När vi använder för mycket tvättmedel tar även värmeelementet i tvättmaskinen skada vilket resulterar i försämrade tvättegenskaper samt dyra reparationer.

Använd gärna doseringsskopa så får ni rätt mängd tvättmedel i maskinen.