Dags att se över säkerheten i våra parkeringsgarage!

Som ett svar på den problematik som nämndes på årsstämman 2013 gällande felaktigt nyttjande av parkeringsgarage samt som ett led i vårt inledande brandskyddsarbete kommer det att genomföras en allmän översyn av samtliga parkeringsgarage. De regler och anvisningar översynen kommer att arbeta efter är bl.a. framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vi utgår även från de för Brf Måsängen – Tuves nuvarande gällande parkeringsavtal.

Styrelsen vill än en gång informera att det under april månad 2014 kommer att genomföras en översyn av samtliga parkeringsgarage. Vi kommer att se över garagen, in- och utvändigt där  alla synliga brister kommer att protokollföras. De punkter där upplåtaren (Brf Måsängen – Tuve) anses vara ansvarig åläggs styrelsen att ombesörja en åtgärdsplan vilken skall utförs inom en skälig tidsram. På de punkter där nyttjanderättshavaren anses vara ansvarig kommer denne att åläggas att åtgärda de brister som uppdagats, åtgärdas inte bristerna i tid riskerar nyttjanderättshavaren uppsägning av sin garageplats. Börja därför redan nu att se över era garageplatser!

Samtliga medlemmar med någon form av parkeringsgarage har i dag (lördag 22 feb) fått ett informationsbrev som beskriver översynen mer i detalj.

Översyn av garagen kommer att genomföras regelbundet, exakt intervall är dock ännu inte beslutat.

Uppdaterad

Webbportalens innehåll skall nu vara överensstämmande med våra nya stadgar. Men hittar ni fortfarande felaktigheter tar vi tacksamt emot ett e-mail om detta. Beskriv felaktigheten och ange vilken sida den finns på för att vi skall kunna rätta till den så snabbt som möjligt. Ni når oss på styrelsen@masangen.se märk mailet webbportalen.

Tack på förhand!

Nya stadgar registrerade 2014-02-05

Efter det att våra reviderade stadgar antagits vid två på varandra följande stämmor (10 juni 2013 och 27 november 2013) samt blivit registrerade hos Bolagsverket är våra nya stadgarna fr.o.m. 2014-02-05 gällande. De nya stadgarna finner ni i menyn ovan eller på följande länk, Stadgar.

Vi vill härmed påminna samtliga medlemmar om ansvaret att hålla sig uppdaterad om gällande stadgar samt att följa dem.

Gällande webbportalen är en stor del av materialet baserat på våra stadgar vilket innebär att en del texter för tillfället är inaktuella. Uppdateringar kommer ske fortlöpande, vid oklarheter råder vi er att kontakta styrelsen.