Årsstämma 2013

Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om morgondagens årsstämma (onsdag 27 november). Stämman är förlagd i Glöstorpsskolans aula och startar 18:30. Vi hoppas på ett högt deltagarantal och en lyckad stämma.

Varmt välkomna!

Kommande fasadrenovering!

– Vill du vara med i projektgruppen?

Hejsan.

Det är några år sedan man gjorde något med våra fasader och vi har märkt av en ökad andel skador, både i form av vattenskador men även fysiska skador på själva fasaden. Det är således dags att titta på vilka alternativ som bäst löser föreningens behov.

Har du intresset/tiden och känner att du vill bidra till detta projekt så hör av dig så snart som möjligt, dock senast fredag 15 november.

Du kanske känner någon som du anser bör vara med i denna projektgrupp?

Skicka ett email till peter@masangen.se, alternativt en skriftligen lapp till fastighetsskötaren Kjell, med följande information:

namn:
adress:
telefonnummer: (gärna både mobilt och hem om detta finns)
email-adress:
(eventuell specialkompetens:)

Skriv också om du har någon specialkompetens som du tror kan vara användbart i just detta projekt, exempelvis: byggledare, projektledare, murare, snickare, plåtslagare, och så vidare.

Ju duktigare vi är på att styra och sköta projektet desto mindre utgifter blir det för föreningen.

Vänligen
Styrelsen
BRF Måsängen – Tuve