Uppföljning handdukstorken

Tornstaden har nu kontrollerat och åtgärdat alla felmonterade handdukstorkar i samtliga berörda hus. Åtgärden gällde som sagt en felmonterad ventilkoppling vid in- och utlopp på själva handdukstorken.

Skulle det visa sig att denna åtgärd inte avhjälper värmefelet kommer uppföljande felsökning behövas tills dess att orsaken identifierats och därmed kan bli fullständigt åtgärdad.

Källarrensning!

I slutet av denna vecka (v. 41) sker rensningen.

Allt material som förvaras i otillåtna utrymmen kommer att bortforslas och slängas!

Eftersom det är förbjudet att förvara material i källargångarna kommer identifierade ägare till påträffat material att få bekosta sin del av den totala arbets- och fraktkostnaden.

Uppdateringar webbportalen

  • Den nya kanalplanen finns nu för nedladdning på sidan Dokument. Kanalplanen sitter även i samtliga entréer.
  • För er som vill skriva ut avtalet för telefoni via NetatOnce finns det numera på sidan Expeditionen. Saknar ni tillgång till skrivare har ni möjlighet att hämta ut ett exemplar av avtalet på Fastighetsexpeditionen, vardagar kl. 09:30-10:00.
  • De nya reglerna för lokalen finns nu att läsa i sin helhet på sidan Lokalen.