VIKTIGT MEDDELANDE!

Snart dags för en källarrensning.

Information – Källarförråd
Till varje lägenhet ingår det ett källarförråd där du kan förvara sådant du inte behöver eller kan förvara i lägenheten.

Det är, p.g.a. brandrisken, förbjudet att förvara material i källargångarna, likaså är det förbjudet att förvara brandfarlig vara (som exempelvis lösningsmedel, bensin eller gasol) i något av källarutrymmen (varken i ditt egna förråd eller i källargångarna).

Påträffat material som strider mot reglerna kommer att bortforslas på bekostnad av ägaren. Material som inte går att identifiera någon ägare till kommer även att bli bortforslat.

Tänk på säkerheten, håll källaren ren!

Snart dags för en källarrensning
Allt material som förvaras i otillåtna utrymmen kommer att bortforslas och slängas. Kostnaden för detta kommer föreningen att stå för, i de fall då ägaren går att identifiera kommer denne att få bekosta sin del av totalkostnaden.

Exakt datum när rensningen kommer ske meddelas inom kort. Ta reda på ert material redan nu.

Tillträde till lägenheterna

Till alla medlemmar i BRF Måsängen.

Tornstaden kommer att under oktober månad 2013 vilja ha tillträde till samtliga lägenheter för att säkerställa att värmerören är kopplade på ett korrekt sätt till handdukstorken. Felkopplade rör kan vara en orsak till att så många saknat värme i handdukstorken under de tider då värme har varit påslagen.

Beräknad tidsåtgång i varje enskild lägenhet är ca 5-10 minuter och vattnet behövs ej stängas av.

Vi återkommer med mera precisa datum så fort Tornstaden meddelat oss när de kan påbörja arbetet.

Vänligen Styrelsen BRF Måsängen

Lås kommer att monteras på våra sop- och kompostmoloker.

På grund av att det slängs sopor från andra än våra medlemmar i sopkärlen kommer det att monteras lås på dessa. Anledningen är att kostnaden för våra sopor är viktbaserad, således blir sophanteringen dyrare för föreningen när utomstående slänger sina sopor i våra kärl.

Arbetet med att montera låsen kommer att påbörjas under september månad. Vi vill därför påminna er om att ta med er lägenhetsnyckel när ni slänger sopor och kompost. Lägenhetsnyckeln kommer att fungera i samtliga moloker.

Vi är tacksam om ni ser till att luckan stängs ordentligt efter er.

Hushållssopor och kompost