Comhem

Inom några dagar kommer ni få information gällande tv i er brevlåda. Där kommer det även finnas valblankett som fylls i och skickas till comhem. Det som kommer skickas till dig är box och kort.

Det är också inplanerat informationsträffar den 12 september. Representant från Comhem kommer då för att svara på era frågor. Respektera dessa tider då det kan vara många som vill ha svar på sina  frågor.

Följande uppdelning gäller

Hus 9-10, 11-12, 13-14, 15-16                                                                                       kl.17:30 – kl.18.15

Hus 17-18, 19-20, 21-22, 23-24                                                                                               kl.18.15 – kl.19.00

Vi upplever materialet som lite svårtolkat. Vi kommer därför till helgen, medlemmar ur styrelsen och intressegruppen för tv, den 7-8 september kl.12-kl.15, finnas tillgänglig i medlemslokalen eller styrelselokalen för att svara på frågor och hjälpa till med informationsmaterialet.

Snart ställs höstens containers ut – passa på att rensa i ert källarförråd

Den 20 september ställs det ut ett antal containers i området och dessa kommer att stå kvar till och med den 23 september. Dessa är avsedda för grovsopor, dock inga vitvaror eller elektronik. I händelse av att det slängs felaktiga föremål i containern kommer kostnaden att bli mycket högre än väntat, vilket i sin tur påverkar vår budget på ett negativt sätt.

Vi ser just nu över de alternativ som finns för att vårt elektronikskrot ska kunna tas om hand på ett korrekt sätt.

Vi vill även passa på att upplysa om möjligheten att kvittera ut ett ÅVC-kort, vilket ger tillträde till ett antal återvinningscentraler i Göteborg. Mer information om kortet och hur det kvitteras ut finns att läsa på www.goteborg.se – sök efter åvc-kort.

Tekniska problem med vårt kabel-TV-nät

Problemet avhjälpt!

På grund av än så länge okända tekniska problem fungerar inte vårt kabel-tv-nät som det ska (vissa kanaler sänds inte). Berörda parter är informerade och ärendet utreds. Vi ber om ursäkt för eventuella oangelägenheter detta kan komma att orsaka.