Information gällande fastighetsexpeditionen och fastighetsskötseln.

Vår ordinarie fastighetsskötare Kjell Liljebjer går på semester fr.o.m. vecka 31 och är ledig t.o.m. vecka 34. Detta innebär att fastighetsexpeditionen endast kommer att vara öppen måndagar och onsdagar då den bemannas av ersättaren Olle. Olle kommer även att sköta klippningen av gräset under Kjells semester.

Vi vill även passa på att välkomna årets feriearbetare, Jamilla och Matthias.

TELEFONI

Ni som väljer att säga upp ert telefoniavtal med t.ex. Telia för att gå över till IP-telefoni från Net at Once (NAO) gäller följande:

1. Första steget är att kunden ingår ett avtal med NAO. Detta kan göras t.ex. via ljudinspelning, skriftligt avtal, eller via NAO:s hemsida: www.netatonce.se/masangen  Vill du göra det till deras kundtjänst så ringer du nummer: 0771-404 400 och följer instruktionerna.

2. När avtalet är signerat eller gjort via alternativen under punkt 1, så skickar NAO en så kallad portering till er nuvarande leverantör. (En portering är en förfrågan om att få ta över telefonnumret.)

3. När NAO fått ett positivt svar skickar de en bekräftelse till kunden som då ser vilket datum det kopplas in på. I vissa fall måste kunden själv säga upp sitt gamla telefoniavtal, men det ska man inte göra förrän vi ber kunden om det. En enkel tumregel är att om kunden har Telia kan NAO sköta hela bytet, men med andra operatörer än Telia händer det att kunden själv måste säga upp sitt avtal.

4. Vid inkopplingsdatumet är det dags för kunden att koppla in sin IP-telefonidosa till bredbandsuttaget. Sedan kopplar han telefonen till IP-telefonidosan. Telefonen ska alltså inte längre kopplas till det traditionella telefonjacket i lägenheten.
När det kollektiva avtalet med NAO träder i kraft den 1 oktober bistår de med en telefonidosa, som behövs för att nyttja IP-telefoni.

Intern TV

Jag, Rolf T, har återigen felanmält vår interntv då vi är flera som upplevt en betydande försämring av bildkvalitén. Jag hoppas det kommer åtgärdas inom kort.